Hide menu

Lektionsplanering 2016

Uppgifterna finns i Övningsuppgifter i mekanik för KB- och TB-programmen

Inför lektionerna rekommenderas att man tittar på de förberedande uppgifterna. Dessa är ofta enkla att lösa, men knyter an till viktiga principer från föreläsningarna som man bör behärska innan lektion. I regel går lektionsledaren igenom lösningen i början av lektionen. Se därför till att du redan har behandlat uppgiften, så kommer du att lära dig betydligt mer.

Under lektionen arbetar man med fördel med lektionsuppgifter. Det kan ibland vara svårt att hinna göra alla uppgifter under lektionstid, så var beredd att räkna på egen tid. Lektionsuppgifterna tar upp det viktigaste under kursen.

Ytterligare uppgifter gör lämpligen efter lektionen för att få mängdträning.

Le

förberedande uppgifter

lektionsuppgifter

ytterligare uppgifter
Gör först (överblick) Gör sedan (träning)
1 1.1, 2.1, 3.1 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.12 3.7, 3.10, 3.14 3.4, 3.11, 3.13
2 4.4a, 4.7 4.1, 4.4b, 4.8, 4.10 4.3, 4.5, 4.9, 4.12 4.11, 4.6
3 4.19 4.13, 4.14, 4.17, 4.20, 4.22 4.21, 4.23 4.15, 4.18, 4.24
4 5.1 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13, 5.14 5.3, 5.4, 5.15 5.9, 5.12, 5.5
5 6.1 6.2, 6.3b, 6.4, 6.5 6.6 6.8, 6.7
6 7.1a, 7.3

7.1b, 7.4, 7.6, 7.10, 7.2, 7.12, 7.14

7.2, 7.5, 7.9 7.13, 7.11, 7.8
7 8.1, 8.2 8.5, 8.9, 8.11, 8.12, 8.15 8.6, 8.10 8.7, 8.3, 8.18
8 9.1 9.2, 9.4. 9.6, 9.9 9.3, 9.5, 9.8 9.7, 9.10, 9.11
9 10.2 10.1, 10.3, 10.5, 10.6 10.7, 10.8 rester
10 11.1,11.2

11.3, 11.6, 11.7, 9.12

11.4, 11.8, 11.9 11.5, 11.10
11 13.2, 13.6

12.1, 12.4, 12.7, 13.1, 13.5, 13.8

12.3, 12.5, 12.8, 13.7, 13.10 13.4, 12.9, 13.9
Size: 158.1K bytes Modified: 24 March 2017, 13:09


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 03/24/17