Hide menu

Lektionsplanering 2017

Uppgifterna finns i Övningsuppgifter i mekanik för KB- och TB-programmen

På grund av förvecklingar med kompendieförsäljningen finns uppgifterna till Le 1 att ladda ned här.

Inför lektionerna rekommenderas att man tittar på de förberedande instuderingsfrågorna. Dessa är enkla att besvara med hjälp av föreläsningsanteckningar och/eller kursboken. De lyfter fram viktiga principer behärska innan man ger sig i kast med räkneuppgifterna. I regel går lektionsledaren igenom lösningen i början av lektionen. Se därför till att du redan har försökt lösa uppgiften, så kommer du att lära dig betydligt mer.

Under lektionen arbetar man med fördel med lektionsuppgifter. Det kan ibland vara svårt att hinna göra alla uppgifter under lektionstid, så var beredd att räkna på egen tid. Lektionsuppgifterna tar upp det viktigaste under kursen. Det krävs att man arbetar med lektionsuppgifterna även utanför schemalagd tid.

Fördjupningsuppgifter är i regel något svårare än övriga.

Le

instuderings-frågor

lektionsuppgifter

fördjupning
Gör först (överblick) Gör sedan
1 1.1, 2.1, 3.1, 3.9  3.2, 3.3, 3.7, 3.10, 3.14 3.4, 3.5, 3.6 3.12, 3.16
2

4.1

4.2-4.6, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.25 4.8, 4.11, 4.15, 4.27 4.12
3 4.21 4.16, 4.18, 4.20, 4.23, 4.28 4.22, 4.24 4.17, 4.26
4 5.5 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10, 5.13, 5.14 5.8, 5.12 5.9
5 6.4 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.10 6.6, 6.11 6.13, 6.14
6 7.4 

7.1, 7.3, 7.6, 6.8

7.2, 7.8, 6.7 7.5
7 8.1 8.2, 8.5, 8.9, 8.11, 8.12, 8.15 8.6, 8.10, 8.7, 8.14 8.3, 8.18
8 9.1 9.2, 9.4. 9.6, 9.9 9.3, 9.5, 9.8, 9.10 9.11, 9.12
9 10.1 10.2, 10.4, 10.6 10.3, 10.5, 10.7 4.29
10 11.1 

11.3, 11.6, 11.7

11.8, 11.10 11.9
11 13.8

12.1, 12.4, 12.7, 13.1, 13.9

13.6, 13.7, 13.11  13.12


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 12/16/17