Hide menu

Föreläsningar

Planering

#     innehåll

läsråd i kursboken

Principles of Physics (10:e upplagan)

Ev. omdirigering för dig med 9:e upplagan
1

Introduktion till kursen

Kinematik: Matematisk beskrivning av rörelse i 1 dimension

rätlinjig rörelse

kapitel 1

särskilt ("The International System of Units", "Changing Units" och "Significant Figures and Decimal Places)

kapitel 2

 
2

Kinematik: Matematisk beskrivning av rörelse i flera dimensioner

kroklinjig rörelse

avsnitt 4.1-4.3, 4.5-4.7, 10.3 4.1-4.4, 4.7-4.9, 10.5
3

Kraft och rörelse

Newtons lagar, kaströrelse, spännkraft och system av partiklar

Avsnitt 5.1-5.2, s92-95, 98-100, avsnitt 4.4

4.4- 4.5

kapitel 5, förutom: s100 och "Reading a force graph" på s103

4

Särskilda typer av krafter

Friktion, luftmotstånd, centralkrafter och orientering om gravitation

kapitel 6  
5

Rörelsemängd

Begreppen rörelsemängd, impuls och masscentrum

avsnitt 9.1-9.5, s202-203 9.1-9.7
6

Arbete och energi

arbete och kinetisk energi, elastiska och inelastiska kollisioner

avsnitt 7.1-7.2, s133-134, avsnitt 7.5-7.6 avsnitt 9.6-9.8

kapitel 7

9.10-9.11

7

Potentiell energi

lägesenergi och potentialkurvor i tyngdkraftfält

kapitel 8, (avsnitt 13.1, 13.5, 13.7 kan även läsas i mån av tid)

kapitel 8

(13.1, 13.6, 13.7  i mån av tid)

8

Svängningar

Hooke's lag, harmonisk svängning, reducerad massa, dämpad svängning, orientering om tvungen svängning

Kapitel 15.1-15.2, 15.5-15.6

Härledning av reducerad massa.

 

15.1-15.5, 15.7-15.9, (15.10 i mån av tid)
9

Stela kroppar 1

kraftmoment och tröghetsmoment

kapitel 10, avsnitt 11.4 kapitel 10, avsnitt 11.6
10

Jämvikt

stela kroppens statik, lutande plan
avsnitt 12.1-12.2, s98-99 (sample problem 5.04) avsnitt 12.1-12.5, s102
11

Stela kroppar 2

tyngdpunkt, fysikalisk pendel, rullvillkor, rörelsemängdsmomentet samt dess bevarandelag

avsnitt 11.1-11.3, 11.5-11.8 avsnitt 11.1-11.5, 11.7-11.11
12

Elastisticitet

Spänning, töjning, skjuvning och tryck.

avsnitt 12.3 avsnitt 12.7
13

Fluidmekanik

Ideala vätskor, tryck, Arkimedes princip, kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation

kapitel 14  


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: