Hide menu

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (TEN2) där betyg U, 3, 4 eller 5 utdelas. Tentamen består av 6 uppgifter där varje uppgift kan ge upp till 4 poäng. För betyg 3 krävs 10 poäng (slutligiltiga betygsgränser bestäms dock efter rättning).

Kontrollskrivning

Under kursen går en frivillig kontrollskrivning (KTR1), som bedöms med betyg U eller G. Kontrollskrivningen omfattar föreläsning 1-4 (se läsrådet till kursboken).

Kontrollskrivningen består av 4 uppgifter som tillsammans kan ge 4 poäng. Gränsen för betyg G är 2 poäng. Vid godkänt resultat (G) får man tillgodoräkna sig skrivningspoängen på uppgift 1 på tentan. Om man ändå väljer att försöka lösa uppgift 1 på tentan så räknas det bästa resultatet när tentan rättas.

Rätten att tillgodoräkna sig poäng gäller vid de tre tentorna under det läsår som kontrollskrivningen gick. Kontrollskrivning för läsåret 2016/2017 går den 22/11 8-10 2016. Anmälan sker enligt vanlig rutin via Studenportalen.

Alla studenter är välkomna till kontrollskrivningen, oavsett när man läste kursen för första gången.

Tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmede vid kontrollskrivning och tentamen är:

  • räknedosa (även grafritande) med tömt minne
  • bifogat formelblad

Formelbladet utdelas vid provtillfället. Det är inte tillåtet att ta med ett eget formelblad eller formelblad från tidigare kursomgångar.

Observera att Physics Handbook inte längre är ett tillåtet hjälpmedel.

Uppgifterna är skrivna på svenska. Utländska ordlistor av allmän karaktär kan tillåtas efter överenskommelse med examinator. Dock tillåts ej tekniska ordlistor med förklarande innehåll.

Tentasamling

Size: 318.8K bytes Modified: 24 August 2016, 09:20
Size: 209.4K bytes Modified: 24 August 2016, 09:21
Size: 217.8K bytes Modified: 2 August 2016, 15:16
Size: 151.6K bytes Modified: 2 August 2016, 15:17
Size: 227.1K bytes Modified: 13 January 2016, 16:58
Size: 146.0K bytes Modified: 13 January 2016, 16:58
Size: 216.2K bytes Modified: 12 September 2015, 08:00
Size: 145.8K bytes Modified: 30 December 2015, 16:09
Size: 1.6M bytes Modified: 11 May 2015, 10:54
Size: 164.9K bytes Modified: 27 March 2016, 21:47
Size: 1.6M bytes Modified: 13 January 2015, 14:00
Size: 152.0K bytes Modified: 13 January 2015, 14:01
Size: 1.6M bytes Modified: 22 December 2014, 16:02
Size: 184.8K bytes Modified: 31 December 2014, 10:01


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 10/07/16