Hide menu

Fysikaliska modeller (TFYA15)

Vt 2019

Kursens huvuddel behandlar ett av den klassiska fysikens huvudområde: Mekanik (inklusive Mekaniska oscillationer och vågrörelser).

Kursen samordnar även basgruppsarbetet för samtliga kurser på IT-programmets termin 2.

Detaljerad information och kursmaterial för mekanik-delen av kursen kommer att finnas här och/eller i Lisam under senare delen av VT1.

Kursstart mekanik-delen: Vecka 10 (4 mars 10.15, BL33).

Mycket välkomna!
Magnus Johansson, Kursansvarig

VT1

Föreläsning 1-2: kursinformation + "Avsnitt 0": Problemlösning och modelltänk

Läs: RK 1.2, 1.7-1.8, och kompendiet: Sandell m.fl.: Experimentell problemlösning, reviderad av Mats Eriksson 2013

Lektion 1: "Avsnitt 0": Problemlösning och modelltänk

 

VT2

Länkar till material och information för "Avsnitt I-VIII" läggs till nedan under kursens gång.

"Avsnitt I: Partikelkinematik"

"Avsnitt II: Partikelkinetik - kraft"

"Avsnitt III: Partikelkinetik - energi"

"Avsnitt IV: Partikelrotation"

"Avsnitt V: Partikelsystem och kollisioner"

"Avsnitt VI: Stelkroppsmekanik"

"Avsnitt VII: Oscillationer och vågor"


Responsible for this page: Magnus Johansson
Last updated: 05/17/19