Hide menu

Fysikaliska modeller (TFYA15)

Vt 2019

Kursens huvuddel behandlar ett av den klassiska fysikens huvudområde: Mekanik (inklusive Mekaniska oscillationer och vågrörelser).

Kursen samordnar även basgruppsarbetet för samtliga kurser på IT-programmets termin 2.

Detaljerad information och kursmaterial för mekanik-delen av kursen kommer att finnas här och/eller i Lisam under senare delen av VT1..

Kursstart mekanik-delen: Vecka 10 (4 mars 10.15, BL33).

Mycket välkomna!
Magnus Johansson, Kursansvarig


Responsible for this page: Magnus Johansson
Last updated: 01/21/19