Hide menu

Länkar

 

Nedan finns länkar till internetsidor med animeringar som används på föreläsningarna:
 
(Harmonisk oscillator, resonans, stående våg, Dopplereffekten, brytning och reflektion av ljus, Huygens princip, diffraktion i enkelspalt, termodynamiska processer m.m.)
 
(Vissa sidor kräver medlemskap (kostar $5): Svävning (ljudillustration), totalreflektion, växthuseffekten, m.m.)
 
(Entropi)
 


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 12/14/16