Hide menu

Fysik (TFYA14) HT2 2016

Notera att kursen har upphört och att bara ett fåtal tentamenstillfällen därför återstår. Datum för dessa tentamenstillfällen finns under "Examination" i menyn till vänster.

Kursen Fysik (TFYA14) ges för I2 och Ii3 under HT2. Kursen inleds med "Experimentell problemlösning" som ges i form av så kallade Richardslaborationer (4x4 tim) samt en inledande föreläsning (1x2 tim). Denna del av kursen ska visa på vikten av att kombinera teori, experiment och intuition för att ta fram ny kunskap genom att lösa ett vid laborationens början okänt problem.

Huvuddelen av kursen utgörs av en till stora delar teoretisk fysikdel som avser att ge grundläggande kunskaper inom två viktiga delar av den klassiska fysiken, Vågfysik och Termodynamik, samt deras betydelse för såväl vardagliga observationer som för tekniska tillämpningar. Denna del av kursen ges i form av föreläsningar (11x2 tim), lektioner (10x2 tim) och laborationer (2x4 tim).


Rekommenderad självstudietid för kursen är 92 h. Den schemalagda tiden är 68 h.


Examinator och ansvarig för kursens hemsida är Mats Eriksson
Fysikhuset, rum L310
Tel. 281252


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 02/20/18