Hide menu

Miljömätteknik - kontrollsystem och sensorer (TFMT17), 6 hp

Denna kurs är fokuserad på hur man via mätningar och övervakningsmetoder skaffar sig pålitlig information inom miljörelaterade områden. Sådana aktiviteter kan till exempel användas för att genomföra tillståndsbeskrivningar eller för att under flera decennier följa trender eller förändringar i miljön. Generellt sett är kursen uppdelad i tre delar. Först behandlas teoretisk och praktisk miljömätteknik, dvs. procedurer och arbete kring fysiska, kemiska och biologiska analyser, och därefter s.k. egenkontroll och miljöövervakning. Ett övergripande mål med kursen är att via olika undervisningsformer ge deltagarna kunskaper och erfarenheter för att på egen hand kunna ansvara för och kritiskt granska olika typer av miljörelaterade projekt. Man kan alltså även säga att kursen sätter en projektledare med någon form av miljöansvar i fokus!

Varmt välkomna till kursen!
Fredrik Björefors (frebj@ifm.liu.se)
 


Responsible for this page:
Last updated: 06/08/09