Hide menu

Projekten

De 5 olika projekten går ut på att styra något av följande system:

  • Distillationskolonn
  • Gasabsorption
  • Värmeväxlare
  • CO2-mätning
  • Tankprocess


Responsible for this page:
Last updated: 03/13/09