Hide menu

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar, Projektbeskrivning, manualer och datablad kommer att delas ut. Ett antal exemplar av boken "LabView från början" av Lars Bengtsson kommer att finnas för utlåning. Denna behandlar grunderna i LabView. Tyvärr använder den en äldre version av LabView, men det finns ingen nyare bok på svenska. Dock är det ingen större skillnad mellan versionerna förutom var man hittar olika funktioner. Dessutom finns mängder av information på Internet samt i LabViews hjälpfiler.


I samband med den första föreläsningen kommer ni att få kvittera ut 12 stycken bärbara datorer med LabView förinstallerat som ni sedan kan använda för projektarbetet. Det blir ca en dator på två personer. Vill ni använda LabView på egen dator ska det finnas en studentversion på studentportalen.

Manualer för de olika projekten och föreläsningsanteckningar finns här:
http://www.ifm.liu.se/~wiss/TFMT16/


Responsible for this page:
Last updated: 03/16/11