Hide menu

Datoriserade mätsystem för KA2

Kursen behandlar datoriserade metoder för mätning och styrning av olika processer. Större delen av kursen består av ett projekt där en kemiteknisk process ska kontrolleras. Kursen inleds med 4 föreläsningar kombinerat med övningar. Dessa syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom mätdatainsamling och instrumentstyrning samt grunderna i det gra­fiska programmeringsspråket LabView. Därefter sker nödvändig färdighets­träning under själva projektarbetet. Projektet går ut på att kontrollera (mäta och styra) en kemi­teknisk process med hjälp av ett DAQ-kort (Datainsam­lingskort) och ett LabView-program. Kursen avslutas med att alla grupperna redovisar sina projekt muntligt och skriftligt.     

Länk till filer och dokument

Filer och dokument finns här: http://people.ifm.liu.se/wiss/TFMT16


Responsible for this page:
Last updated: 03/16/11