Hide menu

Kursplan

Praktiska tillämpningar om metoder och problem vid mät­ning av ström-, spänning- och impedansstorhe­ter. Digitala oscilloskop och mätning av pulser. Datorn som instru­ment för mätdata­insam­ling och signal­behand­ling. Ett mätkort för insam­ling av signaler från ljus- och temperaturgivare konstrueras utpro­vas och ansluts till datorn. Mätning och styrning av temperatur i LabVIEW-miljö. In­samling av mätdata från GPIB-instrument. Signal­konditionerings­verktyg. Mätgivare och kretsar för behandling av givarsignaler samt mätvärdes­överföring behandlas. Fallgropar vid mätningar, Orsaker till och åtgärder för att minska elektriska störningar.


Responsible for this page:
Last updated: 10/18/10