Hide menu

Kurslitteratur

Laborationshandledningar kan köpas på Bokakademin i Kårallen. Laborationshandledningarna innehåller även de teoriavsnitt som gås igenom på kursen. Föreläsningsmaterial delas ut vid resp. föreläsning. Dessa innehåller bakgrunden för laborationerna och utgör tillsammans med laborationshand­ledningarna kursmaterialet.


Responsible for this page:
Last updated: 10/18/10