Hide menu

Mätteknik D

Kursen, som går under ht2 behandlar grundläggande omkring datorn som instrument för mätdatainsamling och signal­behandling, och omfattar 8 h föreläsning och 28 h laboratio­ner.Responsible for this page:
Last updated: 10/18/10