Hide menu

Laborationer

Amplifiering och analys av humant mitokondrie-DNA med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores

Size: 66.0K bytes Modified: 6 April 2010, 15:16

Instruktion för laborationsrapport

Size: 30.5K bytes Modified: 23 January 2014, 14:15


Responsible for this page:
Last updated: 01/23/14