Hide menu

Lektioner

Två olika typer av lektioner ingår i kursen, lektioner där frågor kopplade till teorin gås igenom samt labblektioner där tekniker som ska användas på labb behandlas. När det gäller proteinlektionen är det bra om ni försökt lösa uppgifterna på egen hand innan för under lektionen gås svaren gemensamt igenom. När det gäller enzymkinetiklektionen finns tillfälle att räkna under lektionen i lärares närvaro.

Uppgifter till teorilektionerna rörande proteiner och enzymkinetik samt material till gentekniklabblektionen finns här:

Size: 50.5K bytes Modified: 5 April 2011, 15:40
Size: 305.1K bytes Modified: 28 November 2011, 14:17


Responsible for this page:
Last updated: 10/15/13