Hide menu

Laborationer

I kursen ingår tre laborationer. I den första ska hemoglobin renas fram ur koblod med hjälp av gelfiltrering. I den andra ska renheten på det preparerade proteinet kontrolleras samt ett okänt protein identifieras utifrån dess molekylvikt. I den tredje laborationen ska en s k restriktionskarta för pCANTAB konstrueras.

Här finns labbhandledningarna:

Size: 176.2K bytes Modified: 5 February 2014, 12:51
Size: 72.5K bytes Modified: 5 February 2014, 12:52

Här finns information om hur vi vill att labbrapporterna ska utformas:

Size: 15.0K bytes Modified: 26 October 2012, 10:57
Size: 40.0K bytes Modified: 15 October 2013, 11:21

De två laborationsredovisningarna (en som täcker både laborationen Gelfiltrering samt SDS-PAGE samt en som täcker gentekniklaborationen) skickas elektroniskt till tfke32@ifm.liu.se. Märk filerna efternamn_efternamn_gelfiltrering+SDS-PAGE respektive efternamn_efternamn_genteknik.


Responsible for this page:
Last updated: 02/05/14