Hide menu

Biokemi

Kursen Biokemi 1 består huvudsakligen av två teman. Det första temat fokuserar på proteiner: proteinstruktur, proteinrening och enzymologi. Den andra delen fokuserar på molekylärbiologi och molekylärbiologiska tekniker. Emellan finns ett kort avsnitt om metabolismen. I kursen ingår tre laborationer som kopplar till teorin. Laborationerna föregås av labblektioner där bakgrunden till de tekniker som ska användas gås igenom. I labbkursen ingår en dugga som bl a innebär att kunna rita upp de 20 aminosyrorna.

Från och med hösten 2014 kommer all kursinformaion att läggas ut på LISAM.


Responsible for this page:
Last updated: 10/07/14