Hide menu

Grundläggande kemi

Kursen kommer att ge en introduktion till kemiområdet och inkludera bl a stökiometri, kemisk jämviktslära, kemisk termodynamik, kinetik och organisk kemi. Kursen kommer att ge de kemikunskaper som krävs för att senare läsa en kurs inom miljökemi eller biokemi.

Kursen består av femton föreläsningar, sju lektioner och två laborationer. Laborationerna, som är obligatoriska, kommer att genomföras i mindre grupper.

Size: 1.1M bytes Modified: 24 March 2014, 13:20


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 03/24/14