Hide menu

Protein engineering, 6 hp

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom följande områden: Proteinkemin, protein engineering och metodologi för karaktärisering av proteiner, samt försöksplanering, projektarbete och projektledning. Efter väl inhämtad kurs kan man:

  • Teoretiskt och praktiskt utnyttja protein egineering för att förändra ett proteins egenskaper på ett rationellt sätt.
  • Formulera problemställningar inom området, som kan besvaras med experimentell metodik.
  • Ha ett reflekterande, vetenskapligt förhållningssätt till teorier och experimentella data.
  • Arbeta i grupp i projektform på laboratoriet.


Responsible for this page:
Last updated: 01/12/09