Hide menu

Examination

Examinationsmomentet består av två praktiska moment i röntgenkristallografi och NMR. Varje laborationsmoment omfattar ca 30 h och utförs i grupper om 2 personer. För bedömning inlämnas en INDIVIDUELL Labrapport som bedöms enligt förvalda kriterier (Se nedan under Utvärderingsmallar).

Size: 42.5K bytes Modified: 6 April 2010, 15:16
Size: 42.5K bytes Modified: 6 April 2010, 15:16Responsible for this page:
Last updated: 03/23/09