Hide menu

Projektkurs i Kemisk Biologi

Projekten är av laborativ karaktär med både självständiga och styrda moment som ger förtrogenhet med biokemisk experimentell metodik. 
Den experimentella delen bygger på tidigare erhållen kunskap i kurserna i Biokemi och genteknik. Huvuddelen av kursen är laborativ och ger inblick  i moderna experimentella tekniker inom molekylärbiologi och  biomätteknik.


Responsible for this page:
Last updated: 09/03/09