Hide menu

Laborationer

Kursen innehåller 2 laborationer. En sk. våtlab där ett protein ska renas. Denna lab beräknas ta ca 12 timmar.

Den andra laborationen är sk "torr"-lab. Utifrån mätdata från ett enzymkinetikexperiment beräknas olika kinetiska parametrar.

Lab.rapport skrivs för båda dessa laborationer.

Instruktioner för laborationsrapportens innehåll och inlämning

Size: 39.0K bytes Modified: 15 January 2014, 10:11

Labhandledning proteinrening

Size: 206.5K bytes Modified: 4 June 2013, 15:53

Labhandledning enzymkinetik

Size: 26.2K bytes Modified: 31 March 2010, 15:43
Size: 66.9K bytes Modified: 31 March 2010, 15:43
Size: 70.2K bytes Modified: 31 March 2010, 15:43
Size: 50.9K bytes Modified: 31 March 2010, 15:43


Responsible for this page:
Last updated: 01/15/14