Hide menu

Biokemi 2, TFKE36, 6 hp

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom följande områden: Enzymkinetik och enzymmekanismer samt metodologi för karaktärisering av enzym. Efter väl inhämtad kurs kan man:

  • Beräkna kinetiska parameterar som kcat, KM, Vmax och KI.
  • Tolka innebörden av de kinetiska parameterarna i termer av enzymfunktion.
  • Redogöra för reaktionsmekanismen hos något enzym.
  • Använda grundläggande laborationsteknik och tolka resultaten i en skriftlig rapport.


Responsible for this page:
Last updated: 04/08/10