Hide menu

Examination

  • Kontrollskrivning (KTR1)
     
  • Tentamen (TEN1) 

Kursen examineras genom en kontrollskrivning på röntgenkristallografidelen och en tentamen som behandlar NMR-delen. Minst 50% av maximala poängen krävs på respektive moment för godkänt. Dessutom krävs deltagande i samtliga tre laborationer. Om alla moment är godkända beräknas betyget utifrån summan av poängen för kontrollskrivning och tentamen. Vid underkänt betyg på kontrollskrivningen finns möjlighet att göra om den vid ett senare tillfälle under kursen. Omtentamen kan dock bara göras vid ordinarie omtentamensperioder.

Size: 297.5K bytes Modified: 12 December 2013, 11:56
Size: 96.3K bytes Modified: 12 December 2013, 12:01
Size: 128.8K bytes Modified: 12 December 2013, 12:06


Responsible for this page: Patrik Lundström (patlu@ifm.liu.se)
Last updated: 12/12/13