Hide menu

Föreläsningar

På kursen förekommer tre föreläsare; Magdalena Svensson (MS), Anki Brorsson (AB) och Cecilia Andresen (CA). Kursanvarig är Anki Brorsson som kan nås på 286648 eller via mail till anki@ifm.liu.se

Här finns information om vad som behandlas på föreläsningarna, vem som föreläser och vilka sidor i boken som gås igenom:

Size: 27.0K bytes Modified: 15 October 2013, 12:28

Material till föreläsningarna:

Size: 217.7K bytes Modified: 8 August 2013, 15:13
Size: 324.5K bytes Modified: 20 November 2013, 13:33
Size: 134.4K bytes Modified: 10 November 2011, 15:02
Size: 1.5M bytes Modified: 8 August 2013, 14:50
Size: 53.0K bytes Modified: 16 December 2013, 15:29


Responsible for this page:
Last updated: 08/18/14