Hide menu

Laborationer

I kursen ingår tre laborationer, två laborationer som handlar om att lära sig frekvent använda metoder inom biokemin samt en som handlar om molekylärbiologiskt arbete.

Här finns labbhandledningarna:

Size: 72.5K bytes Modified: 5 February 2014, 12:55
Size: 176.2K bytes Modified: 5 February 2014, 12:55

Här finns information om hur vi vill att labbrapporten ska utformas:

Size: 15.0K bytes Modified: 26 October 2012, 10:32
Size: 40.0K bytes Modified: 15 October 2013, 12:31

De två laborationsredovisningarna (en gemensam för laborationerna Gelfiltrering och SDS-PAGE samt en för gentekniklaborationen) skickas elektroniskt till tfke32@ifm.liu.se. Märk filerna efternamn_efternamn_gelfiltrering+SDS-PAGE respektive efternamn_efternamn_genteknik.


Responsible for this page:
Last updated: 02/05/14