Hide menu

Bioteknisk biokemi


Kursen Bioteknisk biokemi består huvudsakligen av två teman. Det första temat fokuserar på proteiner: proteinstruktur, proteinrening och enzymologi. Den andra delen fokuserar på molekylärbiologi och molekylärbiologiska tekniker. Emellan finns ett kort avsnitt om metabolismen. I kursen ingår även laborationer som kopplar till teorin. Laborationerna föregås av en labblektion där bakgrunden till de tekniker som ska användas gås igenom. I labbkursen ingår en dugga som bl a innebär att kunna rita upp de 20 aminosyrorna. Kursen bygger på kursen TFKE52 Grundläggande kemi som behandlar allmän kemi och organisk kemi och ska fungera som en bas för NBIA25 Cellbiologi.

Från och med hösten 2014 kommer all kursinformaion att läggas ut på LISAM.


Responsible for this page:
Last updated: 10/07/14