Hide menu

Lärare och assistenter

  • Lars Ojamäe, tel. 013-281380, e-post lars@ifm.liu.se, kursansvarig. Föreläsningar och lektioner.
  • Patrik Lundström, tel. 013-286650, e-post patlu@ifm.liu.se. Föreläsningar och lektioner.
  • Maria Lundqvist, 013-286606, e-post marial@ifm.liu.se. Lektioner och laborationer.
  • Emil Kalered, 013-281290, e-post emika@ifm.liu.se. Laborationer.


Responsible for this page:
Last updated: 09/28/14