Hide menu

Lektioner

På lektionerna räknas vissa uppgifter på tavlan. Därefter självständig räkning av uppgifter som står på detaljschemat med möjlighet att ställa frågor till lärare.

En pärm med lösningar på de uppgifter som löses självständigt ligger på lab. Arrhenius. Får endast konsulteras på plats, eftersom endast en pärm finns.

Nedanstående pdf-filer är lösningsförslag till enstaka uppgifter.

» Uppgifter om gaser (G) (14.6K bytes)
» ... plus uppgift G:2 (68.9K bytes)
» Första huvudsatsen A-uppg. (25.9K bytes)
» Adiabatisk exp. E2.15a (15.7K bytes)
» Andra huvudsatsen B-uppg (77.5K bytes)
» Gibbs fria energi, C-uppg. (25.7K bytes)
» Fasomvandlingar, D-uppgifter (38.1K bytes)
» Uppgift E:8 (994.3K bytes)
» Kemisk jämvikt m.m. (314.6K bytes)
» Uppgift F:3 korrigierad (26.0K bytes)
» Svar till vissa uppgifter. (11.6K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 12/05/13