Hide menu

Laborationer

Laborationerna är tre stycken:

  • Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi.
  • Dissociationsjämvikt för dikvävetetroxid
  • Partiella molvolymer i systemet vatten-elylenglykol.

Laborationsstencilerna säljs tillsamman med andra stenciler i en bunt på Bokakademin Kårallen.

Laborationerna sker i laboratoriesal Arrhenius.

Man laborerar i grupper om 2 - 3 och efter utförd laboration skall en redogörelse för gruppen lämnas in för rättning. Laborationerna lämnas in i elektronisk form via e-post. I samband med kursstart sker indelning i labgrupper.

Kraven på en laborationsredogörelse framgår av en stencil som säljs i samma bunt som laborationerna.

Laborationshandledningarna:

Laboration 1

Laboration 2

Laboration 3

  

Till Lab. 3:


Responsible for this page:
Last updated: 11/26/12