Hide menu

Examination

  • En skriftlig tentamen. Tid 4 tim.
  • Laborationskurs. 3 st. laborationer skall vara utförda och 3 st redogörelser godkända.

Tidigare tentamina.

Tentamen är på 4 tim och omfattar vanligen 6 uppgifter om 10 p vardera.


Responsible for this page:
Last updated: 01/13/16