Hide menu

Fysikalisk kemi för KB3ci, TFKE17

Termodynamik

Kursstart sker kring månadsskiftet oktober/november.

Kursen TFKE17 samläses med NKEB02, som är för KB2nv, KA3 och KEM2.


Responsible for this page:
Last updated: 10/28/16