Hide menu

Fysikalisk kemi för KB3ci, TFKE17

Termodynamik

Kursstart sker tisdagen den 3 november 2015 kl. 15.15 i sal BL32 (B-huset).

Kursen TFKE17 samläses med NKEB02, som är för KB2nv, KA3 och KEM2.


Responsible for this page:
Last updated: 10/27/15