Hide menu

Kurslitteratur

Kursboken är

Chemistry for the Biosciences. The essential concepts av J. Crowe och T. Bradshaw, andra upplagan, Oxford University Press 2010. ISBN 978-0-19-957087-4. Boken har beställts av Bokakademin Kårallen.

Den första upplagan (2006) som använts tidigare är kortare, så det är mindre tillrådligt att använda den.

Övrig litteratur

Stencilerna säljs på Bokakademin Kårallen som material till TFKE16.

  • Exempelsamling för Kemi för Y, I, ... med flera stenciler (säljs som bunt).
  • Laborationshandledningar (3 st) + säkerhetsföreskrifter m.m.

Dessutom kommer stödmaterial från föreläsningarna att läggas ut på hemsidan under "Föreläsningar" för ev. nedladdning.


Responsible for this page:
Last updated: 08/05/10