Hide menu

Kemi TFKE16, introduktionskurs.

(Hemsidan är under uppbyggnad, mer info kommer inom kort)

Kursen börjar måndag 27/8 kl. 8.15 i sal E328 (fysikhuset). Vi startar med en introduktion och sedan föreläsning.
Föreläsningarna följer ett teorischema, och de kapitel i kursboken som anges där. Teorin övas sedan upp under lektionerna och tillämpas på laborationerna.
Tio av föreläsningarna hålls av Nils-Ola Persson och behandlar allmän, oorganisk och fysikalisk kemi, och till denna del hör 4 lektioner. Dessutom tillkommer fem föreläsningar på organisk kemi med 2 lektioner, som hålls av Stefan Svensson. Vi har integrerat stoffet så att de organiska föreläsningarna kommer in tidigare.
Laborationerna är obligatoriska och är 3 st och görs på kemis laboratorier i B-huset mellan ing. 23 och 25. 2 - 3 personer bildar en grupp och lämnar in en gemensam redogörelse för godkännande. Man får teckna sig på ett tillfälle om 4 tim. för varje laboration. Listorna kommer att finnas på de första föreläsningarna.

Examinationen är en skriftlig tentamen + att de tre laborationerna skall vara godkända.
Kursens syfte är att ge en introduktion till grunderna i kemi, som ju är ett betydelsefullt ämne i t.ex. sensorsammanhang eller för biokemin.

Välkomna till kursen!

Nils-Ola och Stefan


Responsible for this page:
Last updated: 08/14/12