Hide menu

Lektioner

Problemlösningstillfällen

Size: 7.1K bytes Modified: 13 June 2014, 08:02

Efterarbete från föreläsning

Några exempel för respektive kapitel, samt lösningsförslag finns i följande  pdf-filer.

» Efterarbetesupgifter (230.1K bytes)

Testbanker på grundläggande moment

Dessa fem testbanker innehåller mest fleralternativsfrågor , som är kopplade till de inledande kapitlen i boken. Alla har svar i slutet av pdf-filen. Frågebankerna kan med fördel användas i självstudiesyfte för att repetera och öka säkerheten på fundamentala organiska kunskaper.
Pga figurer är sidantalet stort varför övningarana lämpar sig att lösa direkt på skärmen (sparar papper).
 
» Testbank3- Syror baser Kap. 1 (474.2K bytes)
» Testbank5- Stereokemi Kap 6 (992.0K bytes)

 


Responsible for this page:
Last updated: 06/13/14