Hide menu

Examination

  • Laborationsrapporter och Dugga. (1,5 hp)

Duggan ingår i laborationskursen, 20 p av 40 p är godkänd dugga.
         Om duggan ej är godkänd erhålls laborationskursens poäng först när tentan är godkänd,
         förutsatt att samtliga laborationer med rapporter är godkända.
         En omdugga ges inom ramen för kursen.
          

from H14 kommer tentan att vara på 60p
            

Gamla tentor: Dessa tentor motsvarar en tidigare kurs med samma kurskod TFKE06. Dock var litteraturen inta samma, varför vissa uppgifter kanske inte kommer tas upp  i denna kurs.

» Tenta 2008-10-21 (1.0M bytes)
» Svar Tenta 2008-10-21 (1.2M bytes)
» Tenta 2009-10-23 (2.0M bytes)
» Svar Tenta 2009-10-23 (2.2M bytes)
» Tenta TFKE06-121023 (1.5M bytes)
» Svar Tenta TFKE06-121023 (1.6M bytes)

Nedan finns tentan från ht13 som kommer att gås igenom på sista föreläsningen.

Size: 767.5K bytes Modified: 13 June 2014, 08:25


Responsible for this page:
Last updated: 06/13/14