Hide menu

TFEI71 Elektriska mätsystem

Kursen, som går under ht1, behandlar grundläggande elektrisk mät­teknik inklusive datorn som instrument för mätdatainsamling och signal­behandling och omfattar 12 h föreläsning och ca 36h laboratio­ner med kontinuerlig examination (duggor).


Responsible for this page:
Last updated: 08/25/11