Hide menu

Kursplan

Kursen innehåller grundläggande vågfysik och behandlar mekaniska vågor, akustik samt elektromagnetiska vågor och optik. Kursen omfattar 11 föreläsningar och 5 lektioner.

Kursinnehåll

Svängningsrörelse, harmonisk våg, vågekvationen, superposition, interferens, addition av vågor, dopplereffekt, mekaniska vågor, ljud, elektromagnetiska vågor, polarisation, reflektion och brytning, optiska instrument, interferens för ljus, böjning, tillämpningar mm

Se även kursplan i Studiehandboken.


Responsible for this page:
Last updated: 02/23/15