Hide menu

TFEI02 Vågfysik - teori och tillämpning

4 hp, för EL

Välkommen att läsa kursen Vågfysik!

Kursen syftar till att ge en grundläggande fysikalisk bakgrund till både vardagliga och högteknologiska tillämpningar och fenomen som bygger på mekaniska och elektromagnetiska vågor. Främst behandlas fenomen som berör ljud (akustik) och ljus (optik), såsom musikinstrument, optiska instrument, ultraljud, dopplermätningar och laser.

Väl mött!

Roger Magnusson

kursansvarig


Responsible for this page:
Last updated: 10/05/16