Hide menu

Kurslitteratur

Laborationshandledningar kan köps på Akademibokhandeln i Kårallen. Föreläsningsmaterial delas ut vid resp. föreläsning. Dessa innehåller med bakgrunden för laborationerna och utgör tillsammans med laborationshandledningarna kursmaterialet.


Responsible for this page:
Last updated: 03/10/09