Hide menu

Examination

Kontinuerlig examination på kursens centrala moment samt betydel­sefulla delar av Lab-PM i form av två duggor. Dugga 1 omfattar laborationerna : Multimeter och analogt oscilloskop, Digitalt oscilloskop, frekvensanalys samt elektriska störningar. Dugga 2 omfattar resten dvs. laborationerna Mätdatorn, Litet mätsystem, Temperaturmätning, Instrumentstyrning med GPIB. och Signalbehandling.

Missad dugga görs om vid annat tillfälle. För att få godkänt på kursen krävs genomförda laborationer och godkänt på varje dugga. Betyg baseras på det samlade poängresultatet från duggorna.

 


Responsible for this page:
Last updated: 03/10/09