Hide menu

Elektriska mätsystem

Kursen, som går under vt2 behandlar grundläggande elektrisk mätteknik inklusive datorn som instrument för mätdatainsamling och signalbehandling, och omfattar 12 h föreläsningar och 36 h laborationer där kontinuerlig examination (duggor) ingår.

Kursinnehåll

Praktiska tillämpningar om metoder och problem vid mätning av ström-, spänning-, och impedansstorheter. Digitalvoltmeterns principer och egenskaper. Analoga och digitala oscilloskop. Mätning av pulser. Frekvensanalys. Signalkonditioneringsverktyg. Elektriska störningar. Datorn som instrument för mätdatainsamling och signalbehandling. Ett mätkort för insamling av signaler från ljus- och temperaturgivare konstrueras utprovas och sammanlänkas till datorn. Mätning och styrning av temperatur i LabVIEW-miljö. Insamling av mätdata från GPIB-instrument. Mätgivare och kretsar för behandling av givarsignaler samt mätvärdesöverföring behandlas.


Responsible for this page:
Last updated: 03/10/09