Hide menu

Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster

I den här kursen kommer studenter att få arbeta med det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster och hur företag kan inkludera det i sin verksamhet. Huvuddelen av arbetet i kursen utgörs av ett case som påbörjas första veckan och presenteras i slutet av kursen. Under tiden kommer några få föreläsningar och seminarier att bidra till arbetet med caset.


Responsible for this page:
Last updated: 09/08/16