Hide menu

Laborationer

 

Sinnesfysiologilaboration (med handledning)

Här kommer labbhandledningen att läggas ut i samband med kursstart

Functional anatomy

Här kommer labbhandledning att läggas ut i samband med kursstart

Powerlab (självinstruerande)

Lokal: Powerlab-rummet (ingång 23, B-korridoren till höger, rummet ligger en bit in på vä sida). Det står "Fysiologilabb" på skylten utanför.

Förberedelser: Boka en dator + labbutrustning.
Bokning gör ni (en grupp om 3-4 studenter)  i en av almanackorna som ligger i bokhyllan på kurslabbet Varje dator + labutrustning har sin egen almanacka.

Genomgång av utrustningen och datorprogrammet hålls i samband med kursstart

Att göra
Tutorial (programintroduktion till Powerlab)
Muscle
Breathing

Labbseminarier där resultaten diskuteras följt av labbrapportsinlämning

Labbrapport Powerlaborationer lämnas in till Jordi Altimiras
Instructions for the labreports
1.    All questions should be answered. All tables should be filled. If that is not the case the report will be returned without further consideration
2.    The students will have two opportunities to complete and pass the report. Failure to do so will imply that the student has to write a completing essay on the topics of the lab which should be submitted through Urkund

Labb - grupper

Preliminär indelning

Grupp 1  Kemisk biologi civilingenjörer
Grupp 2  Teknisk biologi

Grupp 3  Hälften av Biologiprogramstudenterna  + Fristående kursstudenter
Grupp 4  Hälften av Biologiprogramstudenterna + Fristående kursstudenter (hälften)
Grupp 5  Kemisk Biologi naturvetare + Lärarstudenter + Ma-Biologer (hybrid)
labgrupp 3,4 och 5 finns på samläsningakurserna NBIB29 samt LIBIB4Responsible for this page:
Last updated: 01/08/08