Hide menu

Sensorer för ökad säkerhet och krisledning

Med information från sensorer kan vi agera bättre i krissituationer. Sensorer eller system av sensorer kan ge tidig varning, övervaka händelser, hjälp att styra insatser och kartlägga skadeomfattning. Kursen ger en grundläggande och bred kännedom om hur sensorer och sensorsystem kan användas i övervaknings- och säkerhetssystem. Fokus läggs på förståelse av funktion, möjligheter och begränsningar hos sensorer och sensorsystem med fokus på att kunna stödja (alarmera) när människor eller anläggningar utsätts för yttre/inre skada och/eller fara av något slag.

Kursen ges i samarbete mellan LiU och FOI i form av en inledande kurs (1 hp), följt av en fördjupningskurs (5 hp).

Kursen kommer att ges under perioden november 2009 - mars 2010.

Kursansvariga:
Mats Eriksson, LiU/IFM och Dietmar Letalick, FOI

Examinator:
Mats Eriksson, LiU/IFM (mats.eriksson@liu.se)


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 09/18/09