Hide menu

Proteinkemi, 12 hp

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom följande områden: Proteinkemin, protein engineering, struktur-funktionssamband, proteiners biofysikalisk-kemiska egenskaper och metodologi för karaktärisering av proteiner.


Responsible for this page:
Last updated: 01/12/09