Hide menu

Miljökemi NKEC73

Kursen är temporärt vilande  2007


Schema för ht 2006

Kursinformation

Bibliotekets informationssida för litteratursökning

Kap 4 Växthuseffeken overhead

Kap5 Klimatkonsekvenser overhead

kap 6 Energianvändning overhead

Kap 7 -8 Miljögifter overhead

Kap 12 Avfallshantering overhead

Lite om SAKAB avfallshantering finns att läsa HÄR ( 461K stort)

Vid utskrift av ovan föreläsninfanteckningar använd utskriftinställningar med
layout minst 2 sidor per utskriftsida av miljöskäl!

sts@ifm.liu.se Uppdaterad 2006-12-


Responsible for this page:
Last updated: 08/24/07