Hide menu

Organisk spektroskopi

På denna sida kommer material tillhörande kursen att läggas ut.

Kurslitteratur:
introdution to Organic Spectroscopy -Laurence M. Harwood and Timothy D. W. Claridge är beställd till bokhandel i Kårallen

Kap 32 i Clayden, samt kopierat material

Lärare: Stefan Svensson

(I sido fönstren finns fn inget utlagt)

 
» Schema 2010 (24.8K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 01/12/10