Hide menu

Biokemi 2, NKEC14, 12 hp

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom följande områden: Enzymkinetik, enzymmekanismer och metodologi för karaktärisering av enzym, samt att ge grundläggande kunskaper inom molekylärbiologi och laborativa tekniker inom molekylärbiologin. Efter inhämtad kurs kan man:

  • Beräkna kinetiska parameterar som kcat, KM, Vmax och KI.
  • Tolka innebörden av de kinetiska parameterarna i termer av enzymfunktion.
  • Redogöra för reaktionsmekanismen hos något enzym.
  • Redogöra för nukleinsyrors struktur och funktion
  • Redogöra för det centrala dogmat inom molekylärbiologin
  • Redogöra för mekanismen av olika enzymer i replikationen, transkriptionen och translationen
  • Använda och förstå grundläggande laborationstekniker och därefter tolka resultaten i en skriftlig rapport


Responsible for this page:
Last updated: 01/19/09