Hide menu

Kurslitteratur

  • Rayner-Canham & Overton, “Descriptive Inorganic Chemistry”, 6:e uppl. (Se även bokens hemsida).
  • Zumdahl & Zumdahl, “Chemistry”, 8 :e uppl, kap. 16.2 (sid 752-759).

      

Övrig litteratur

Utdelade laborationsbeskrivningar.


Responsible for this page:
Last updated: 11/04/14